Läckagesökning

På Tryckluftcenter specialiserar vi oss på att identifiera och åtgärda läckor i tryckluftssystem. Att hitta och eliminera läckage är som att hitta pengar! Tryckluft är dyrt att producera och kan ofta utgöra en av företagets största energikostnader.

Visste du att ett läckage på totalt 5 mm i ett tryckluftssystem kan motsvara energiförbrukningen för en normal villa, cirka 10 kW? Detta kan resultera i en energiförbrukning på runt 25 000–30 000 kWh per år. Genom att upptäcka och åtgärda dessa läckor kan du spara avsevärda summor och samtidigt minska ditt företags miljöpåverkan.

Vår läckagesökningstjänst hjälper dig att optimera din energianvändning och minska onödiga kostnader. Med vår expertis och utrustning hittar vi snabbt och effektivt läckor i ditt system. Att investera i läckagesökning är en smart affärsstrategi som förbättrar effektiviteten och sparar pengar på lång sikt.