Förebyggande underhåll

Låt oss ta hand om era maskiner genom ett serviceavtal.

Förebyggande underhåll regleras i ett avtal och genomförs 1–2 gånger per år eller när maskinen kallar på service. Då kontrollerar vi maskinens tillstånd, funktion, samt genomför de justeringar och det underhåll som krävs. Underhållsinsatserna dokumenteras i Tryckluftcenters UH-system

Serviceavtalet ger dig också förtur när oväntade och akuta problem uppstår.

Vid förebyggande underhåll tillämpas Teknikföretagens – Allmänna bestämmelser för Underhåll, NR15.