Förebyggande underhåll av maskiner

Vår erfarenhet säger att ett kontinuerligt utförande av förebyggande underhåll (FU) av era maskiner minskar driftstopp och förebygger större haverier. Genom FU kan du som kund förlänga dina maskiners livslängd och planera renovering och nyinvestering.

Omfattningen av FU anpassas till kundens önskemål och behov. Det förebyggande underhållet följer Teknikföretagens – Allmänna bestämmelser för underhåll, NU 15.

Vårt FU innehåller fasta punkter enligt nedan. Därutöver kan anpassningar göras till kundens övriga önskemål.

Tillståndskontroll

Kontroll och uppmätning utförs på maskinaxlar, spindlar samt övriga maskindelar. Kontroller som utförs är till exempel rakhet, glapp, kast, vinkelriktighet och slitage. Läckage kontroller på hydraulik, centralsmörjning, m.m.

Funktionskontroll

Kontroll av dragkraft i spindlar, kontroll av klämkraft i chuckar, vibrationsmätning av spindlar är några saker som kontrolleras. Smörjning, belastningar, givare, gränslägen m.m. kontrolleras.

Justeringar

Kilglapp och glapp i övriga slider kontrolleras och justeras. Nollpunkter kontrolleras och justeras. Smörjmängd m.m. kontrolleras och justeras.

Utbyte av slitdelar

Oljor, filter byts, avskrapare kontrolleras och byts vid behov. Backupbatterier kontrolleras och byts.

Rengöring och smörjning

Oljetankar rengörs vid behov, fläktar kontrolleras och rengörs. Allmän rengöring bakom maskinskydd m.m.

Kontroll av säkerhet

Nödstopp och förreglingar kontrolleras. Spånskydd och skyddsluckor kontrolleras. Säkerhetsbrytare och arbetsbrytare. Skador på kablar och slangar.

Dokumentation

För att möta kravet på dokumentation enligt AFS 2006:4 utformas en servicerapport för varje tillfälle. Servicerapporterna skickas i PDF format till er kontaktperson.

Genom trafikljus principen får ni en tydlig bild av er status på maskinen. Vidare presenteras en åtgärdslista som vår tekniker går igenom med er vid servicetillfället.

Serviceavtal

FU regleras i ett avtal och genomförs 1–2 gånger per år. Då kontrollerar vi maskinens tillstånd, funktion och säkerhet, samt genomför de justeringar och det underhåll som krävs.

  • Omfattningen av det planerade underhållet anpassas till kundens behov.
  • Serviceavtalet ger dig också förtur när oväntade och akuta problem uppstår.
  • Vi jobbar med olika typer av avtal för att det skall passa just era behov och önskemål. Kontakta oss för information om de olika alternativen.
  • Avtalen justeras enligt Teknikföretagens – Allmänna bestämmelser för underhåll, NU15.